Odredbe i uvjeti poslovanja

Ova je stranica posljedni puta ažurirana 07.04.2021.

Općenito

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.
Sjedište: 10292 Šenkovec, Zagrebačka 6., RH
Adresa ureda: Huzjanova 40, 10090 Zagreb
Temeljni kapital: 96.961.100,00kn kn – uplaćen u cijelosti
Godina osnutka: 1989.
Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN:
Zagrebačka banka d.d. Zagreb.,
IBAN: HR4323600001101329739,
SWIFT: ZABAHR2X
OIB: 97994010225
Direktor: Žan Kraljić
Osobe ovlaštene za zastupanje: Žan Kraljić, Aleksandar Kraljić
Broj telefona: +385 1 3440 222
Adresa elektroničke pošte: info@strojopromet.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec OIB: 97994010225 u svojstvu Prodavatelja.
Pojam Kupca odnosi se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koji obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.
Korisnik je osoba koja koristi web stranicu strojopromet-webshop.com isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice strojopromet-webshop.com
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice strojopromet-webshop.com regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice strojopromet-webshop.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati narudžbu kupca, te sve navedeno na stranicama strojopromet-webshop.com predstavlja sastavni dio ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka uplata cjelokupni iznos, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.
Ovi Opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.
Sadržaj web stranice strojopromet-webshop.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi uvjeta iznesenih na ovim stranicama, kontaktirajte nas putem kontakt forme.

Promjene uvjeta

STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o. zadržava pravo, da izmjeni ili ukloni ili zamijeni ove uvjete koji su iznešeni na ovoj web stranici. Vaše daljnje korištenje ove web stranica nakon i ako takve promjene nastupe, podrazumijeva da ste suglasni s novim promjenama uvjeta i odredaba na ovim web stranicama.